Menus

Menus du 11 au 29 juin 2018

Menu du 21 MAi au 8 Juin 2018

Lundi 23 au 24 avril 2018 semaine 17

Lundi 16 au 20 avril 2018 semaine 16

Menus du 9 au 13 avril 2018 semaine 15

Menus du 02 au 06 avril 2018

Menus du 26 au 30 mars 2018

Menus du 19 au 23 mars 2018

Menus du 12  au 16 mars 2018

Menus du 12 au 23 février 2018

Menus du 29 janvier au 9 février 2018

Menus du 22 au 26 janvier 2018

Menu du 15 au 19 janvier 2018

Menus du 8 janvier au 12 janvier 2018

menus du 18 au 22 déc. 2017 midi

menus du 18 au 21 déc 2017 soir

menus du 11 au 15 déc. (midi)

menus du 11 au 14 déc. soir

Lundi 4 au 8 décembre 2017 (midi)

menus du 4 au 7 déc. 2017 soir

menus du 27 novembre au 1 décembre (midi)

menus du 27 novembre au 30 novembre 2017 (soir)

Menus du 20 au 24 novembre 2017 (midi)

Menus du 20 au 23 novembre 2017 (soir)

Lundi 13 au 17 novembre 2017 (midi)

Lundi 13 au 16 novembre 2017 (soir)

Lundi 6 au 10 novembre 2017 (midi)

Lundi 6 au 10 novembre 2017 (soir)

menus semaine du 16 octobre 2017 midi

Menus du 16 au 21 octobre 2017 (soir)

Menus semaine du 9 octobre 2017 midi

Menus Septembre 2017 avec mercredis